Vita copenhagen

Vita copenhagen

Vita copenhagen превзема естетиката на северния стил и го превръща в изкуство. Креативните характерни форми на осветителните тела не губят своята функционалност. Комбинирайки минимализма и опростеността с обемите, осветителните тела на Vita copenhagen се превръщат в централни елементи на помещението.

Top