Хармония в северен стил

Хармония в северен стил

Скандинавският стил определя перфектно желанието на модерните общества да се приспособят към спокойствието на природата, да намерят бягство от къщи в някакво примитивно пространство, в различни от обичайните светли тонове и естествени материали. Декорът ни отпуска, позволява ни да се почувстваме свободни и ни предлага комфорта, от който имаме нужда.

Top