Haba Kids

Haba Kids

Историята на бранда Haba започва през 1938 като малка семейна фирма, която съумява да запази през времето ценностите и традициите, но към тях постепенно добавя и иновативни технологии. Компанията изпълнява всички европейски регламенти, отнасящи се за материалите и тяхната преработка с цел, производство на качествени и надеждни аксесоари и играчки. Желанието на дизайнерите на Haba е да подтикнат децата да си играят, да си развиват въображението и с удоволствие да научават нови неща.

Top