Креативни детайли в трапезарията

Креативни детайли в трапезарията

Изключителни ястия съставят декора на трапезата. Чиниите, аксесоарите и чашите сега са второстепенни герои понеже сега те имат за цел да подчертаят важността на ястията. Създаваме артистична подредба с помощта на цветовете, тъканите и вкусните аромати, която оживяваме с доброто настроение на насядалите около трапезата.