РЕГЛАМЕНТ НА КАМПАНИЯТА

7 години вкъщи

1. НАИМЕНОВАНИЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
1.1. Настоящият регламент (“Регламентът”) се прилага за Кампанията организирана от дружеството „ВИВРЕ ДЕКО” АД, седалище: Букурещ, бул. Тудор Владимиреску 22, Green Gate Office, етаж 7, Сектор 5, J40/3718/2012, ЕИК RO30010618 и определя правилата за участие.
1.2. Кампанията се провежда от от 07.05.2019, 08:00 часа, до - 00:20 часа, за онлайн покупки на сайта www.vivre.bg, до изчерпване на наличните количества, на територията на България.
1.3. Регламентът може да бъде публикуван в началната дата на Кампанията на сайта www.vivre.bg.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА КАМПАНИЯТА
2.1. Предмет на Кампанията е всяка финализирана онлайн поръчка на www.vivre.bg, на стойност минимум 175 лева, през обявения период на Кампанията, при който може да се използва ваучер за намаление от 15%, като се въведе кода РДЕН15 и един ваучер за намаление от 20% специално за премиум клиенти, като се въведе кода РДЕН20. Ваучерите могат да бъдат използвани само веднъж от потребителя, тъй като в случай на отделни поръчки (бърза доставка + стандартна) намалението ще се приложи само върху едната от тях.
2.2. Намаленията от Кампанията могат да бъдат комбинирани с други кампании, от които се възползват клиентите на ВИВРЕ при покупка на продукти от онлайн магазина. Освен това, при покупка на продукти от Кампанията, може също да се използва подаръчния ваучер на стойност 12 лева при регистрация на сайта www.vivre.bg.

3. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА. ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
3.1. „ВИВРЕ ДЕКО” АД, запазва правото си да промени тези правила, информирайки участниците на кампанията чрез информиране на промените на сайта www.vivre.bg.
3.2.„ВИВРЕ ДЕКО” АД, запазва правото си да прекрати или прекъсне промоционалната кампания преди нейното изтичане или да я продължи, информирайки участниците относно всяко прекратяване, прекъсване или продължаване чрез сайта www.vivre.bg.
3.3. Настъпилите промените, които се отнасят до правилата или валидността на кампанията, няма да засегнат поръчките, които вече са били направени, но още не са окончателни при влизането в сила на промените.

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
4.1. Регламентът на Кампанията е показан и достъпен на сайта www.vivre.bg през целия период на провеждане.
4.2. При участие в тази кампания, участниците декларират, че са съгласни да спазват и да се съобразяват с всички правила, описани в този регламент.
4.3. Регламентът на промоционалната кампания се допълва и от Общи условия, Политиката за Конфиденциалност и Политиката за Бисквитки, които са налични на сайта www.vivre.bg.
4.4. Евентуални диспути между „ВИВРЕ ДЕКО” АД, и участниците ще могат да се разрешат по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, конфликтите могат да бъдат разрешени от съответния компетентен съд, според разпоредбите на съответния закон.
4.5. „ВИВРЕ ДЕКО” АД, има правото да вземе всички необходими мерки, в случай на опит за нанасяне на щета върху системата, злоупотреба или всеки друг опит да се навреди на имиджа на Кампанията или на сайта www.vivre.bg.
4.6 За всякаква информация или оплаквания, имащи за предмет Кампанията, всеки клиент може да се свърже с дружеството „ВИВРЕ ДЕКО” АД, на телефон: 359-249-28341 и 359-249-28315, от понеделник до петък, работно време 09:00 – 18:00, или на e-mail: contact@vivre.bg.