В съответствие с новия Закон на ЕС свързан с Общия Регламент за Защита на Личните Данни (GDPR), ви молим, да дадете вашето съгласие относно използването на файлове от тип “Бисквитки” , за следните цели: правилното функциониране на платформата Вивре, измерване на използването на платформата Вивре, разширената функционалност като препоръка на продукти и други типове функционалности, които ще ни позволят да ви покажем най-подходящите оферти чрез различни маркетингови канали. Кликни тук за повече детайли

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„MOЯTДОМVIVRE”

1. НАИМЕНОВАНИЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1.1. Правилникът важи за промоционалната кампания „MOЯTДОМVIVRE” организирана от дружество VIVRE DECO SA ООД, със седалище в Букурещ, Булевард "Тудор Владимиреску" №.22, Green Gate Office, Етаж 7, Сектор 5, J40/3718/2012, Булстат RO30010618 и определя правилата, които всеки участник трябва да уважава.
1.2. Промоционалната кампания се провежда от 30 септември 2017 (00.00 часа) до 15 ноември 2017 (23:59 часа), за онлайн поръчки от сайта www.vivre.bg, който се намира на територията на България.

2. ПРЕДЛАГАНЕ и ПРИЛАГАНЕ на БОНУС за ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

2.1. VIVRE DECO ООД предлага бонус (отстъпка при първа поръчка, а не отделна награда към поръчката) на всяко физическо лице навършило 18 години от датата на пускане на кампанията, с адресна регистрация в България, и което по време на кампанията премине през стъпките за регистрация принадлежащи на сайта www.vivre.bg, получи членски профил и направи първата си поръчка от вече създадения профил.
2.2. Бонусът може да се използва еднократно и се равнява на намаление от 15% от общата стойност на поръчката спрямо условията, посочени в чл 2.1., като поръчката може да бъде на един или повече закупени продукта от сайта www.vivre.bg.
2.3. За прилагане на намалението се използва следния код: „моятдомvivre”. Той се попълва в полето предназначено за бонус кодове достъпно на сайта www.vivre.bg, преди финализирането на поръчката.
2.4. Предмет на промоционалната кампания е всеки продукт продаван онлайн на www.vivre.bg, възможен за покупка през обявения период на кампанията. Предмет на кампанията не са поръчки на потребители www.vivre.bg, собственици на профил VIVRE на датата на активиране на кампанията, нито поръчки на който и да е член след края на кампанията.
2.5. Промоцията може да се акумулира с други привилегии, с които се ползват клиентите VIVRE при покупка на продукти от онлайн магазина. Също така, прилагането на бонуса за направена поръчка според предвиденото в чл.2.1. не изключва предлагането на подаръчния бонус на стойност от 12 лева при регистрация на www.vivre.bg.
2.6. Бонусът е с максимална сума от 250 лева и е получен от член за всяка поръчка и следователно приходите са необлагаеми.

3. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА. ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

3.1. VIVRE DECO ООД запазва правото си да промени тези правила, информирайки участниците на кампанията чрез качване на промените на сайта www.vivre.bg.
3.2. VIVRE DECO ООД запазва правото си да прекрати или прекъсне промоционалната кампания преди нейното изтичане или да я продължи, информирайки участниците относно всяко прекратяване, прекъсване или продължаване чрез сайта www.vivre.bg.
3.3. Настъпилите промени на правилата или валидността на кампанията няма да засегнат вече направени поръчки, а тези, които още не са финализирани до момента на промените.

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

4.1. Регламентът за промоционалната кампания е качен и достъпен на сайта www.vivre.bg през целия период на промоцията.
4.2. При участие в тази кампания, участниците декларират, че са съгласни да спазват и да се съобразяват с всички правила, описани в този регламент.
4.3. Регламентът на промоционалната кампания се допълва и от Сроковете и Условията, които са качени на сайта www.vivre.bg/legal.
4.4. Евентуални диспути между VIVRE DECO ООД и участниците ще могат да се разрешат по мирен начин. В случай, че това не би било възможно, конфликтите биха могли да бъдат разрешени от съответната компетентна инстанция, според разпоредбите на съответния закон.
4.5 За всякаква информация или оплаквания, имащи за предмет промоционалната кампания „МОЯТДОМVIVRE“, членовете могат да се свържат с дружеството VIVRE DECO ООД на телефон: 359-249-28341 и 359-249-28315, от понеделник до петък, работно време 09:00 – 18:00, или на e-mail: contact@vivre.bg.

Top